Română (România)

Anunt: Licitație deschisă privind achiziționarea lucrărilor de terasament și turnare a sapei de nivelare la restaurantul care se află în galeriile subterane a ÎS CVC ”Mileștii Mici”.

Anunt: Licitație deschisă privind achiziționarea lucrărilor de terasament și turnare a sapei de nivelare la restaurantul care se află în galeriile subterane a ÎS CVC ”Mileștii Mici”.

 

            ÎS CVC ”Mileștii Mici” invită toți operatorii economici de a participa pe data de 03.07.2023, ora 10-30, la procedura de achiziție – licitație deschisă privind achiziționarea lucrărilor de terasament și turnare a sapei de nivelare la restaurantul care se află în galeriile subterane a ÎS CVC ”Mileștii Mici”.

            Ofertele comerciale vor fi depuse la sediul întreprinderii în plic sigilat pînă la data de 30.06.2023, ora 17-00, pe adresa: MD-6819, r-nul Ialoveni, com. Mileștii Mici.

Informații suplimentare la tel: 067540242 Dnul Zloteanu Radu – Șef departament tehnic,

            Vă mulțumim anticipat!

 

Invitație de participare achiziționare lucrări de terasament și turnare a sapei de nivelare la restaurant

Declarație.

PLAN PARDOSEA