English (UK)

Anunț: Concurs privind selectarea companiei de audit

ÎS CVC ”Mileştii Mici” anunţă concurs pentru selectarea companiei de audit care va efectua analiza Situațiiilor Financiare pentru anul 2021 în conformitate cu Standartele Naţionale de Audit şi Legislaţia RM. Caietul de sarcini privind auditarea situaţiilor financiare a întreprinderii este publicat pe www.milestii-mici.md (atașat la comunicat).

Ofertele de participare urmează a fi depuse pînă la 29.03.2022 la adresa ÎS CVC ”Mileştii Mici”, s. Mileştii Mici, r. Ialoveni, MD 6819 sau e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Caiet de Sarcini 2021