English (UK)

Anunțul privind licitație publică pentru vînzarea cisternelor metalice și emailate

COMUNICAT INFORMATIV DESPRE DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI CU STRIGARE

 

ÎS Combinatul de Vinuri de Calitate ”Mileștii Mici” anunță desfășurarea licitației publice cu strigare pentru data 8 februarie, ora 10:00 care se va petrece la sediul întreprinderii pe adresa com.Mileștii Mici, r. Ialoveni, pentru următoarele bunuri:  

 1. Cisterne în asortiment – 586 unități:
 1. Caracteristicile Loturilor :
 • Cisterne metalice și emailate foste în exploatare, iește din termen de garanție, cu lucrările de deservire tehnică efectuate, fără necesitatea reparației curente sau schimbarea unor detalii,
 1. Locul de aflare a bunurilor : galeriile subterane ale ÎS CVC ”Mileștii Mici” pe adresa com.Mileștii Mici, r. Ialoveni
 1. Taxa de participare la licitație este stabilită în mărime de 600 lei pentru persoane fizice și 1200 lei pentru persoane juridice și se achită prin dispoziție de plată diferită de acont la contul:

 Î.S. Combinatul de vinuri de calitate “Mileștii Mici”

R. Moldova, r-ul Ialoveni, com. Mileștii Mici

IDNO: 1002601002907,  TVA:  6700581

IBAN : MD42VI022242400000053 MDL

BC “ Victoria Bank”  S.A., fil. 24

VICBMD2X479

 1. Bunurile expuse la licitație pot fi achiziționate în volumul total de unități scoase la licitație sau per lot, potrivit prețului pentru fiecare poziție de bun.
 2. Familiarizarea cu bunurile expuse poate fi efectuată, prin depunerea unei cereri la administrația ÎS CVC ”Mileștii Mici” (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau 069716622).
 3. Cererea de participare va fi depusă în formatul reglementat de Anexa nr. 1 la Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin HG nr. 136/2009. Cererea va conține obligatoriu informația aferentă depunerii acontului.
 4. Cererile de participare, însoțite de Extrasul întreprinderii și împuternicirile reprezentantului, vor fi depuse la sediul ÎS CVC ”Mileștii Mici”, com.Mileștii Mici, r.Ialoveni, MD-6819 sau prin poșta electronică la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 05 februarie 2021, ora 16:00.
 5. Participanții vor depune acontul în mărime de 10% din prețul inițial de comercializare a bunurilor, la contul: MD42VI022242400000053 MDL, BC “ VictoriaBank”  S.A., fil. 24, VICBMD2X479.
 1. Pentru informații adiționale și obținerea formularului cererii de participarea se contacta membrul Comisiei de Licitație, Dl Vitalie Boghiu, la numărul 069716622, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Informația detaliată privind loturile expuse la licitație găsiți în documentul atașat la comunicat. Cu respect.


Comunicat informativ despre desfășurarea licitației cu strigare