Russian (Russia)

Anunț: Licitație deschisă privind achiziționarea utilajului pentru îmbutelierea vinului

ÎS CVC ”Mileștii Mici” invită toți operatorii economici de a participa pe data de 21.06.2021, ora 10:00, pe adresa r. Ialoveni, com. Mileștii Mici la procedura de achiziție – licitație deschisă privind achiziționarea utilajului pentru îmbuteliere a vinului.

Informația necesară pentru participare este prezentată în fișierele atașate la mesaj.

Ofertele se vor depune în plic sigilat pînă la data de 18.06.2021 ora 17:00 la sediul întreprinderii pe adresa: r. Ialoveni, com. Mileștii Mici.


 Invitație de participare

Declarație