Russian (Russia)

Î.S. CVC „MILEȘTII MICI” INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA CEREREA OFERTELOR DE PREȚ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE REPARAȚIE ȘI AMENAJANREA TERITORIULUI


Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. CVC „Mileștii Mici”, r. Ialoveni, com. Mileștii Mici, pînă la data de 24.05.2021, ora 17.00.


Invitație de participare

Caiet de sarcini

Anexa Nr. 5 (Declarație)