Russian (Russia)

Anunț: Licitație deschisă privind achiziționarea lucrărilor de reparație a secției de îmbuteliere a vinului

ÎS CVC ”Mileștii Mici” invită toți operatorii economici de a participa pe data de de 23.12.2021, ora 10-00 pe adresa r. Ialoveni, com. Mileștii Mici la procedura de achiziție – licitație deschisă privind achiziționarea lucrărilor de reparație a secției de îmbuteliere a vinului. Informația necesară pentru participare este prezentată în fișierele atașate la mesaj.
 
Ofertele se vor depune în plic sigilat pînă la data de 22.12.2021, ora 17-00 la sediul întreprinderii pe adresa: r. Ialoveni, com. Mileștii Mici.