Russian (Russia)

Блог и информация

Anunt cu privire la solicitarea ofertelor comerciale pentru procurarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți pentru tratarea viței de vie.

ÎS CVC ”Mileștii Mici” solicită din partea agneților economici prezentarea
ofertelor comerciale pentru procurarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți
(PUFF) pentru tratarea viței de vie, 100ha pe parcursul anului 2020
Preparatele vor include subsțanta activă solicitată:
hidroxid de cupru, sulfat de cupru tribazic, oxiclorură de cupru, sulf, penconazol,
tebuconazol, mancozeb+metalaxil, benalaxil-mancozeb, cimoxanil, cimoxanil +
oxiclorură de cupru, cimoxanil+mancozeb, fosetil de aluminiu+folpet,
azoxistrobin +ciproconazol, krezoxim-metil, spiroxamină + tebuconazol +
triadimenol, acetamiprid+lambda-cihalotrin, imidocloprid+lambda-cihalotrin,
lambda-cihalotrin, mancozeb +metalaxil, dimetomorf+mancozeb, folpet +
triadimenol, pirimetanil + trifloxistrobin, propiconazol+tebuconazol, tiofanat-
metil, epoxiconazol+ciproconazol, metrafenon, pirimetanil. N20P20K20,
N12P36K12, N10P5K40+ ME, Bor.
Toate produsele trebuie să fie incluse în „Registrul de Stat al produselor de uz
fitosanitar și al fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova”.
Oferta va include:
-
Schema de tratare a viței de vie;
-
Denumirea produsului, substanța activă, producătorul;
-
Prețul 1 kg(l), costul tratării 1ha.
-
Condiții de livrare.
-
Termenii de achitare.
-
Pe parcursul anului prețul să nu se schimbe.
Ofertele comerciale vor fi expediate pînă la data de 20.03.2020 pe adresa: MD-
6819, r-nul Ialoveni, com. Mileștii Mici sau pe adresa de e-mail: achizitii@
milestii-mici.md.
Informații suplimentare la tel: 060300366
Va multumim anticipat!