Română (România)

Licitație deschisă privind construcția terasei vară-iarnă pe teritoriul ÎS CVC ,,Mileștii Mici ”

Anunț

      ÎS CVC “ Mileștii Mici invită toți operatorii economici de a participa pe data de 20.11.2023, ora 13-00, la procedura de achiziție- licitație deschisă privind construcția terasei vară-iarnă pe teritoriul ÎS CVC ,,Mileștii Mici ”

Ofertele se vor depune în plic sigilat, până la data de 17.11.2023, ora 17-00, la sediul întreprinderii, pe adresa :  r. Ialoveni, com. Mileștii Mici.

Informații suplimentare la tel: 067540240  Vicol Aurel – Șef secție gospodărie,

            Vă mulțumim anticipat!

 Invitația de participare privind achiziționarea lucrărilor de construcție terasă vară-iarnă procedură de achiziție- licitație deschisăInvitația de participare privind achiziționarea lucrărilor de construcție terasă vară-iarnă procedură de achiziție- licitație deschisă

 Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de construcțieCaiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de construcție

DECLARATIE