Română (România)

Cerere ofertelor de preț privind achiziționarea serviciilor de proiectare și elaborare a planului pentru construcția restaurantului

Anunț

      ÎS CVC “ Mileștii Mici invită toți operatorii economici de a participa pe data de 20.11.2023, ora 11-00, la procedura de achiziție- cerere ofertelor de preț privind achiziționarea serviciilor de proiectare și elaborare a planului pentru construcția restaurantului care se află în galeriile subterane a ÎS CVC ,,Mileștii Mici ”

Ofertele se vor depune în plic sigilat, până la data de 17.11.2023, ora 17-00, la sediul întreprinderii, pe adresa :  r. Ialoveni, com. Mileștii Mici.

Informații suplimentare la tel: 067 540 240  Vicol Aurel – Șef secție gospodărie,

            Vă mulțumim anticipat!

Invitație de participare privind achiziționarea serviciilor de proiectare și elaborarea planului pentru construcția restaurantului

Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de proiectare și elaborarea planului pentru construcția restaurantului

DECLARAȚIE