Română (România)

Blog & Info

Rezultate concurs ÎS CVC „Mileștii Mici”

A N U N Ț

Consiliul de administrație al Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”, în corespundere cu prevederile:
• Legii nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală,
• Statutul Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”,
• Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” (în continuare-Concurs), aprobat prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 210 din 23.08.2019,

aduce la cunoștința persoanelor interesate, că în urma Concursului, candidatura dlui VIOREL GARAZ a fost selectată ca câștigătoare, acumulând cel mai mare punctaj.
Consiliul de administrație ține să mulțumească fiecărui participant la concurs, apreciind proiectele de dezvoltare a Combinatului prezentate ca fiind interesante, optime și unice.

Combinatul de Vinuri de Calitate "MILEȘTII MICI"

com. Mileștii Mici, Ialoveni, Republica Moldova, MD-6819

Tel.: +373 67 402 400 (sectia marketing)
Tel./Fax: +373 69 500 262 (sectia turism intern)
+373 22 382 777
Email: milestiimici@dnt.md
marketing@mm.in.md
delegatie@mm.in.md

Urmariti-ne pe facebook