English (UK)

Blog & Information

Anunţ privind concurs pentru selectarea companiei de audit

ÎS CVC ”Mileştii Mici” anunţă concurs pentru selectarea companiei de audit conform Hotărîrii de Guvern nr. 875 din 22.12.2015, care va efectua analiza Situației Financiare pentru anul 2020 în conformitate cu Standartele Naţionale de Audit şi Legislaţia RM. Caietul de sarcini privind auditarea situaţiei financiare a întreprinderii este atașat la anunț.

Ofertele urmează a fi depuse pînă la 20.11.2020 la adresa ÎS CVC ”Mileştii Mici”, s. Mileştii Mici, r. Ialoveni, MD 6819 sau e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact: Ludmila Caracuian, tel: 022 382 777, mob: 067738434.

Caiet de Sarcini

com. Mileștii Mici, Ialoveni, Republica Moldova, MD-6819

Telefon:

(+373) 67 402 400 (Secția Marketing)
(+373) 69 500 262 (Secția Turism Intern)
(+373) 67 121 121

Email:

office@milestii-mici.md

marketing@milestii-mici.md

turism@milestii-mici.md

Follow us on facebook