CAIET DE SARCINI PRIVIND AUDITAREA SITUAŢIEI FINANCIARE A IS CVC MILEŞTII MICI

Scopul principal al controlului de audit este determinarea veridicitaţii rapoartelor financiare şi corespunderea operaţiunilor economico -financiare efectuate de către IS CVC Mileştii Mici.

Read more...

X

Message sent

Soon we will contact you